Around the PNW - kathy wade
Bald Eagle, Nooksack River

Bald Eagle, Nooksack River

Bald Eagle on Nooksack River in Deming WA

Bald eaglenooksackdemingbirdwashingtonPNWbirds